Experimenten

Top

Doel

Koperchloride is een zout dat groene kristallen vormt met verschillende structuren. Koper(II)chloride om precies te zijn, omdat er ook een koper(I)chloride is.

Er zijn verschillende manieren om koperchloride maken, één daarvan is het toevoegen van een natriumchloride (keukenzout) oplossing aan een kopersulfaat oplossing, in de juiste verhoudingen. Het is ook mogelij om koperchloride te maken door koperoxide of kopercarbonate met zoutzuur te mengen, of door de elementen koper en chloor bij elkaar te doen. Er zijn nog andere manieren, maar die zijn veel moeilijker en hebben vaak geen goede resultaten. Wellicht probeer ik die in de toekomst nog.

Top

Overzicht

Eerst gebruik ik gewoon natriumchloride en kopersulfaat om koperchloride te maken.

Top

Benodigdheden

Top

Procedure

Top

Resultaat

Koperchloride

Is it possible that not only CuCl2 is formed, but also CuCl? Not really, for the solubility of CuCl in water is only 0.062 g/L. If it had formed in large quantities, it would have formed a precipitate.[3]

Top

Theorie

There is not really a chemical reaction taking place, but more of a reordering of atoms.

2NaCl(aq) + CuSO4 -->(Evaporation)--> CuCl2(aq) + Na2SO4(aq)

Theoretically its possible to get 115 grams of koperchloride using 100 grams of natriumchloride and 213 grams of kopersulfaat pentahydrate.

Top

Discussie

Wordt vervolgd...

Top

Conclusie

Wordt vervolgd...

Top

Extra Onderzoek

A koperchloride solution can be used to react with aluminium and grow dendritic copper crystals using that reaction. Be carefull however, koperchloride is very corrosive.

Top

Bronnen

[1] Wikipedia

[2] Specimen from my personal collection, photo taken by me.

[3] Wikipedia