Mineralen

Top

Algemene Informatie

Meteoriet

MMeterieten komen uit de ruimte en zijn daardoor een speciale categorie gesteente. De groep meteorieten is heel divers wat betreft chemische samenstelling. Ze kunnen ingedeeld worden in drie groepen:

- Ijzer meteorieten

- Steen-ijzer meteorieten

- Steen meteorieten

Top

Foto's

Meteoriet

(1 mm)

Top

Bronnen

[1] Wikipedia

[2] Object uit mijn persoonlijke collectie, foto door mij genomen.